FAQ

W tym dziale znajdziesz przykładowe, najczęściej zadawane pytania przez pasażerów oraz regulamin przewozów.

Regulamin przewozów firmy MajBUS „KACPER” – Artur Majewski – Usługi Transportowe , określający warunki przewozu osób, rzeczy oraz bagażów ważny od 01.07.2014 znajduję się poniżej przykładowych pytań.

Przejazd można zamówić na różne sposoby:

 • Wysłać SMS na numer 500-416-616 (SMS powinien zawierać: Imię i nazwisko pasażera, dokładny adres wyjazdu, dokładny adres docelowy, datę wyjazdu oraz numer kontaktowy)
 • Dzwoniąc pod numer 500 416 616 lub 500 15 15 25
 • Wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.majbus.eu
 • Korzystamy również z komunikatorów messanger oraz WhatsApp (500-416-616)
 • UWAGA! Pamiętaj każde zamówienie busa musi zostać potwierdzone przez nas, w innym wypadku rezerwacja może być NIEAKTUALNA.
 • W busie obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. W przypadku niedostosowania się do tej reguły kierowca ma prawo do odmówienia nie stosującego się zasad do zaprzestania jego dalszej podróży. Każdorazowe agresywne zachowanie skutkuje zgłoszeniem sprawy do odpowiednich organów.
 • Nie, za przejazd należy zapłacić przy wsiadaniu do busa, bądź przelewem bankowym. W
  uzasadnionych przypadkach przewoźnik może odstąpić od tej reguły. W łatwy sposób można
  zapłacić za przejazd poprzez płatność on-line (płatność poprzez twój bank, BLIK itp.) na naszej stronie. Kliknij aby przejść do płatności

 • Pamiętaj, chęć zabrania ze sobą nadbagażu musisz zgłosić do biura minimum dzień przed przejazdem, w innym przypadku kierowca ma prawo odmówić zabrania dodatkowego bagażu.
 • Nadbagaż jest dodatkowo płatny. Opłata za nadbagaż jest ustalana indywidualnie w zależności od gabarytów.
 • Jest możliwość zabrania ze sobą roweru lub innego niestandardowego bagażu typu hulajnoga, telewizor itp.
 • Tego typu przedmioty traktowane są jako nadbagaż niestandardowy i jest on wyceniany indywidualnie. Pamiętaj, chęć zabrania ze sobą niestandardowego nadbagażu należy zgłosić do biura minimum dzień przed przejazdem.
 • O bieżących promocjach można dowiedzieć się z firmowego profilu na FACEBOOKU, można tam znaleźć bilet w atrakcyjnych cenach oraz wziąć udział w konkursach. Zakładka do Facebook’a znajduję się po prawej stronie witryny, wystarczy kliknąć.
 • Stałe promocje znajdują się w zakładce „PROMOCJE” na stronie www.majbus.eu
 • 20zł ZNIŻKI na bilet powrotny przy płatności z góry w obie strony

  (uwaga, przejazd powrotny musi odbyć się w ciągu 14 dni od pierwszego przejadzu)

 • Dziecko w wieku do lat 12, nie przekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewozu dzieci (siedzisko, podwyższenie), odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym (art. 39 ust. 3 u.p.o.r.d.). Z powyższego wynika, że dziecko w wieku do lat 12 przekraczające 150 cm wzrostu może być przewożone bez wymaganego fotelika lub siedziska. Jednocześnie dziecko w wieku powyżej 12 lat, nie przekraczające 150 cm wzrostu nie musi być przewożone w foteliku.
  Chęć przewiezienia dziecka, które musi być przewożone w foteliku należy zgłaszać każdorazowo przy dokonywaniu rezerwacji.
 • Tak, wszystkie busy wyposażone są w klimatyzacje dwu-strefową oraz trzy-strefową.
 • Tak, zawieziemy Ciebie pod wskazany adres, zarówno w Polsce, jak i Niemczech, Holandii oraz Belgii
  w miejscowościach, które są w zasięgu naszego działania. W wyjątkowych sytuacjach przewoźnik
  zastrzega sobie prawo do zaproponowania alternatywnego adresu odbioru/dowozu.
 • Z Polski do Holandii, Niemiec oraz Belgii wyjeżdżamy codziennie.
 • Do Polski z Holandii, Niemiec oraz Belgii wracamy codziennie. 
 • Tak, ale tylko jeżeli danego dnia będą jeszcze wolne miejsca na przejazd oraz gdy dana miejscowość odbioru nie zmieni w sposób znaczący trasy (mając na uwadze komfort pozostałych pasażerów).
 • Przewozów pasażerskich dokonujemy samochodami typu bus (max 9 osób). Posiadamy komfortowe pojazdy marek Mercedes Sprinter, Ford Transit, Renault Master, Fiat Ducato. W naszej flocie znajdują się też pojazdy zastępcze Mercedes Vito oraz Renault Trafic (firma zastrzega, iż w przypadku podróży mniejszymi, zastępczymi busami koszt podróży nie ulega zmianie). Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego najstarsze samochody z naszej floty zostały wyprodukowane w 2020 roku.
 • Na trasie może być przesiadka (lecz nie zawsze). Przesiadki praktykujemy tylko i wyłącznie z powodów logistycznych (krótszy czas podróży). Przesiadki są dokonywane TYLKO w ramach działania NASZEJ firmy (nie przesiadasz się do innego przewoźnika).
 • Jako jedni z nielicznych, spośród innych firm, kontaktujemy się z Państwem kilkukrotnie:
 1. Zamawiasz przejazd podając dokładne adresy oraz dane kontaktow, po czym otrzymujesz od nas potwierdzenie.
 2. Dzień przed planowanym wyjazdem, maksymalnie do godzin wieczornych kontaktuje się z Tobą nasz pracownik podając orientacyjną godzinę odbioru spod wskazanego adresu.
 3. W dniu wyjazdu nasz kierowca dzwoni do Ciebie ok. 30-60 min przed przyjazdem.

Niniejszy regulamin ustala się na podstawie artykułu 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-Prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami.

Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) przewoźnik – MajBUS: NIP: 747-110-88-29;

b) pasażer – osoba fizyczna korzystająca z przejazdów przewoźnika.

c) umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny przy rezerwacji miejsca.

d) bilet jednorazowy – dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera do jednokrotnego przejazdu busem przewoźnika, na określonej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.

e) bagaż – pod tym pojęciem rozumie się bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy;

f) bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do busa;

g) bagaż dodatkowy – rzeczy, nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.

h) nadbagaż – bagaż dodatkowy nie będący wliczony w cena biletu za który jest naliczona opłata dodatkowa regulowana u kierowcy.

Warunki przewozu

1. Dokonanie nabycia biletu przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Pasażer niezwłocznie po wejściu do busa zobowiązany jest zakupić bilet u kierowcy.
3. W przypadku niedokonania przez pasażera nabycia biletu przed rozpoczęciem przejazdu, umowa przewozu zawiera się przez samo zajęcie przez pasażera miejsca w busie przewoźnika. Podróżny ponosi wówczas konsekwencje natychmiastowego opuszczenia busa.
4. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z busa pasażera, jeżeli:

 • pasażer nie stosuje się do Regulaminu lub przepisów przewozowych.
 • pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków).
 • pasażer spożywa alkohol w trakcie podróży.
 • pasażer przewozi środki lub przedmioty niedozwolone, zakazane.
 • pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom.
 • pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub zagrażający bezpieczeństwu podróży oraz osobom postronnym.
 • pasażer odmawia zapłacenia należności za przewóz.
 • zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom.

6. Przewoźnik ma prawo odmówić zawarcia umowy przewozu oraz zatrzymać bilet osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały podane przy rezerwacji miejsca.

7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (w tym m.in. kontrolami policyjnymi, kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego) oraz innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (w szczególności warunkami atmosferycznymi, utrudnieniami w ruchu drogowym, problemami technicznymi) lub opóźnieniami wynikającymi z celowego, bądź nieumyślnego działania osób trzecich.

8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności  z tytułu podania przez pasażera błędnego adresu zarówno wyjazdu, jak i adresu docelowego.

9. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przekazania pasażera, rezerwacji innej firmie bez podania powodu. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pasażera przekazanego innemu przewoźnikowi.

Bilet
1. Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:

 • Bilet jednorazowy.
 • Bilet promocyjny: po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do skorzystania z promocji.
 • Bilet otwarty (dwustronny).

2. Obowiązujące u przewoźnika zniżki, ulgi, rabaty, promocje nie podlegają łączeniu.

3. Rezygnacja z rezerwacji musi nastąpić przynajmniej 3 dni przed planowanym wyjazdem. W innych przypadkach potrącana jest kwota za przejazd w następującym stosunku:

 • 2 dni przed planowanym wyjazdem – 30% wartości przejazdu
 • 1 dzień przed planowanym wyjazdem – 100% wartości przejazdu
 • w dniu wyjazdu – 100% wartości przejazdu
 • jeżeli w dniu wyjazdu przesuniesz wyjazd o max. 7 dni przy wsiadaniu pobierana jest opłata za przejazd + 50% biletu za odwołanie przejazdu
4. Przy rezerwacji grupowej (min. 3 osoby) wymagana jest wpłata zaliczki na konto.

Obowiązki pasażera
1. Pasażer jest obowiązany do:

-przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w przewozie drogowym oraz postanowień Regulaminu;

– posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy
– oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie
– stosowania się do zaleceń kierowcy
– okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli
– podania dokładnego adresu docelowego
– zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
– przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.

Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym w szczególności za zniszczenie urządzeń i wyposażenia) oraz za szkody wyrządzone przez niego współpasażerom. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do egzekwowania równowartości naprawienia wyrządzonej szkody przez pasażera.

Pasażer odpowiada wobec w/w podmiotów również za szkody powstałe w związku z przewozem jego bagażu, chyba że szkody powstały z winy przewoźnika.

Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza bus jest zobowiązany zapłacić przewoźnikowi kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych przez przewoźnika w związku z koniecznością całkowitego naprawienia szkody powstałej wskutek powyższych działań pasażera.

Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscu przeznaczonych do siedzenia.

Kierowca może odmówić przewozu osób nietrzeźwym i zachowującym się nieodpowiednio.

Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, mogą nie zostać wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięcie przez kierowcę lub inne organy. Próba kradzieży bagażu lub inne wykroczenia, wynikające z kodeksu karnego każdorazowo zgłaszane będą Policji.

Za zanieczyszczenie pojazdu przez pasażera powodujące konieczność jego zjazdu celem sprzątnięcia, pobrana będzie opłata specjalna.

W busie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

Bagaż
1. Limit bagażowy wynosi jedna torba podróżna, średnia lub duża do 35kg oraz bagaż podręczny (plecak, torebka, reklamówka itp.).

2. Podlegają opłacie przedmioty stanowiące:
a) Bagaż dodatkowy ( za każdą następną torbę przewidziana jest opłata 5 euro lub jej równowartości w złotówkach)
b) Wózki dziecięce
c) Rowery
d) Inne przedmioty dodatkowe zgłoszone przy rezerwacji.
chęć przewiezienia rzeczy typu podanych w podpunktach b/c/d, należy każdorazowo zgłaszać podczas dokonywania rezerwacji. Opłata za takie bagaże wyceniania jest indywidualnie.

3. Sprzęt elektroniczny (np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony), biżuterię, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto oraz pieniądze pasażer ma obowiązek
przewozić w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w w/w rzeczach w wypadku przewożenia ich przez pasażera w ramach bagażu dodatkowego.

4. Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych , żrących lub cuchnących i innych mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży , uszkodzenie ciała pasażera lub pojazdu (ostre narzędzia , otwarte naczynia z farbą itp.).

5. Przewoźnik nie odpowiada za wszystkie rzeczy pozostawione przez pasażera w busie. Jeżeli bagaż pozostał w busie po wysadzeniu wszystkich pasażerów, przedmioty te są magazynowane przez przewoźnika maksymalnie miesiąc czasu. Odbiór zagubionych rzeczy możliwy jest po wcześniejszym umówieniu w wyznaczonym przez przewoźnika miejscu.

Promocje

1. Szósty pzejazd za połowę ceny.

 • Karnet otrzymuje pasażer podczas pierwszego przezjazdu z Naszą firmą.
 • Podstawą do skorzystania z promocyjnego przejazdu (-50%) jest wypełniony pieczątkami karnet imienny.
 • Karnety są imienne, nie ma możliwości otrzymania kolejnych pieczątek dla dwóch lub więcej pasażerów na jednym karnecie.

2. Zniżki dla rezerwacji grupowych (od 2óch osób, zniżka ustalana jest indywidualnie przy rezerwacji.)

3. Bilet w dwie strony – przy rezerwacji biletu w dwie strony pasażer otrzymuje zniżkę w wysokości 5euro/20zł na podróż powrotną (dotyczy płatności z góry za obie strony przejazdu).

4. Promocje się nie łączą.

Rezerwacja
1. Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie, SMS lub drogą elektroniczną.

2. Przy rezerwacji miejsca prosimy o podawanie faktycznych danych osobowych.

3. Rezerwacje prosimy potwierdzać dzień przed planowanym wyjazdem.

4. Informacje dotyczące przewozu osób przez firmę MajBUS można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej www.majbus.eu w godzinach 7:00 – 22:00.

Reklamacja
1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować w formie elektronicznej na e-mail: kontakt@majbus.eu
2. Reklamacje należy składać w terminie miesiąca od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
3. W wypadku niedokonania przez pasażera zgłoszenia reklamacji przewoźnik odmawia przyjęcia go do rozpatrzenia.
4. Reklamacje może składać wyłączenie pasażer. Za małoletniego reklamacje składa jego przedstawiciel ustawowy.
5. Reklamacja powinna zawierać:

dane osobowe pasażera;

opis okoliczności, w których zaistniało zdarzenie będące przedmiotem reklamacji;

opis i udokumentowanie doznanej szkody i jej wysokości;

opis okoliczności wskazujących na związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym podstawą reklamacji a szkodą;

wskazanie sposobu rekompensaty szkody.

 

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez właściciela firmy do odwołania.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).